KULLANICI SÖZLEŞMESI

KULLANICI SÖZLEŞMESI

YURTİÇİ – YURTDIŞI – REZERVASYON – PAKET TUR KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

SÖZLEŞME TARAFLARI:

İş bu sözleşme Atatürk Bul. No: 109/3 06420 Kızılay Çankaya - ANKARA adresinde bulunan ve 0312 418 20 20 no.lu irtibat numarasına sahip NTATİL TURİZM ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ile sözleşmeye ek olarak verilen tur kayıt formunda adı, soyadı, telefonu ve adresi belirtilen tüketici(ler) arasında akit olunmuştur.

 

1- ÖDEMELER:

Yurtiçi turlarda rezervasyonun kesinleşmesi için rezervasyon bedelinin en az %30’unu kayıt anında , kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Sözü edilen süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan kayıt iptal edilerek alınan ödeme tüketiciye iade edilir. Yurtdışı tur rezervasyonlarında kaporalı satış yapılmamaktadır. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve vize işlemlerine başlanılmaz.

 

2- FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

NTATİL TURİZM herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak NTATİL TURİZM’in inisiyatifi dışında meydana gelen liman, hava alanı iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmayacaktır. NTATİL TURİZM paket turun hareket tarihinden önce meydana gelen söz konusu fiyat artışını tüketiciye derhal bildirmek zorundadır. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça gösteren ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde, NTATİL TURİZM’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi durumunda eşdeğer bir paket alabilir yada 10 gün içerisinde ödemiş olduğu tüm bedeli (vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) geri alarak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.

 

3- SÖZLEŞME DEVRİ:

Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce NTATİL TURİZM’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Yurtdışı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Bu durumda paket turu devir eden ve devir alan şahıslar, NTATİL TURİZM’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

 

4- NTATİL TURİZM’IN SÖZLEŞMEYİ FESHİ:

NTATİL TURİZM’in herhangi bir sebebe dayanmadan sözleşmeyi feshetmesi durumunda tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca NTATİL TURİZM, tüketicinin o güne kadar yapmış olduğu tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade edecektir. NTATİL TURİZM paket turun kalkması için yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda veya mücbir sebeplerden dolayı paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazmin hakkı doğmaz. Bu durumda NTATİL TURİZM müşteriden almış olduğu tüm ücretleri ve borçlandırma belgelerini 10 gün içinde tüketiciye tazminsiz olarak geri ödeyecektir. NTATİL TURİZM, turu iptal ettiğini turun hareketine en az 3 gün kala tüm katılımcılara bizzat ulaşarak bildirimde bulunacaktır.

 

5- SORUMLULUK:

NTATİL TURİZM bu sözleşmeden dolayı doğan hükümlülüklerini gereği gibi ifa edecektir. Sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilememesinden dolayı NTATİL TURİZM sorumludur. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi tüketiciden veya mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa NTATİL TURİZM sorumlu değildir. Paket tur esnasında NTATİL TURİZM’in sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda NTATİL TURİZM paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ise ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise ikame servisler kullanılmadan NTATİL TURİZM tüketiciyi varış yerine veya tüketicinin kabul edeceği bir başka dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğer ulaşım imkanı sağlar.

 

6- SORUMSUZLUK KAYDI VE BİLDİRİM:

Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin bu 4077 sayılı Tüketiciyi koruma yasasının ilgili yönetmeliklerindeki haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya NTATİL TURİZM’in aynı kanunun ilgili yönetmeliklerindeki sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersiz olacaktır. Tüketici, sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde NTATİL TURİZM’e bildirmek durumundadır. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır.

 

7- İPTAL, VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER:

Tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle NTATİL TURİZM’densatın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.

1.     Tüketici, gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda herhangi bir sebep aranmadan ücretinin tamamı iade edilir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilemez. Tüketici almış olduğu ürünün değiştirilmesine yönelik taleplerde bulunması durumunda yine 30 gün kalaya kadar değişiklikler bedel kesintisi olmadan yapılacaktır. Tüketicinin ürün değişikliğinin uygun bulunması durumunda yeni talep etmiş olduğu ürünün fiyatı farkı var ise tüketici farkı NTATİL TURİZM’e ödemek zorundadır. Ancak yeni ürünün fiyatı bir önceki ürünün fiyatından düşük ise NTATİL TURİZM aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

2.     Tüketici, gezinin başlamasından 30 - 20 gün kala rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal ederse gezi bedelinin %50'sini, 20 günden az kalan zamanlardaki iptal taleplerinde gezi bedelinin tamamını NTATİL TURİZM’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.     Tüketici, bayram, sömestre tatili gibi özel tatil dönemlerinde aldığı ürüne ve indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu indirimli – promosyonlu ürüne ilişkin sözleşmeden mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple vazgeçemez. Bu durumda gezi bedelinin tamamını NTATİL TURİZM’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

8- MÜCBİR SEBEPLER:

Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve yasalarda mücbir sebep olarak belirtilen hususlar mücbir sebep kabul edilir. Mücbir sebebe istenen sürede belgeleyemeyen veya eksik olarak belgeleyen tüketiciler NTATİL TURİZM’denherhangi bir talepte bulunamazlar.

 

9- GENEL HÜKÜMLER:

1.     Tura katılan tüketicinin; her türlü otobüs ulaşımlı seyahat ve gezilerde, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile en çok 2 valiz bulundurabilir. Uçaklı seyahatlerde ise havayolu firmasının bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu tüketicilere aittir.

2.     Tüketiciye ait bagajların NTATİL TURİZM’e ait araçlarda kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak NTATİL TURİZM tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Tüketici kıymetli eşya taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır. Uçaklı ulaşımlarda ise sorumlulukj ve uygulamalar ilgili havayolunun belirtmiş olduğu kurallara tabidir.

3.     Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile NTATİL TURİZM’denhiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen misafirler güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler.

4.     Yasa gereği tüm konaklama yerlerine nüfus cüzdanı ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı ibraz etmeyen tüketiciler konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda nüfus cüzdanı olmamasından dolayı konaklama yerine alınmayan tüketicilerin sorumluluğu NTATİL TURİZM’e ait değildir.

5.     Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması NTATİL TURİZM’in sorumluluğunda değildir.

 

10- UÇAKLA ULAŞIM SORUMLULUKLARI:

1-    Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile NTATİL TURİZM sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz.

2-    Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

3-    NTATİL TURİZM havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketiciler saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki NTATİL TURİZM bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce NTATİL TURİZM’i arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir.

4-    Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, NTATİL TURİZM’in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

 

11- VİZE İŞLEMLERİ:

Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. İş bu maddelerin konusu, NTATİL TURİZM ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini NTATİL TURİZM’in üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, NTATİL TURİZM’in çalıştığı yetkili acente tarafından tüketiciye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

 

A- VİZE EVRAKLARININ TESLİMİ:

Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 20 gün önce müşteri tarafından NTATİL TURİZM ve NTATİL TURİZM’in talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur.

 

B- VİZE İŞLEMLERİNİN TAKİBİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

1.     A. Tüketicinin NTATİL TURİZM veya yetkili acentasına vizesi olmayan pasaport teslim etmesi durumunda;

Pasaportta shengen vizesinin olmaması durumunda tüketici konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi

başvuruyu evraklarıyla beraber konsolosluğa verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa

müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Pasaportunda shengen vizesi olması durumunda; konsolosluk tarafından talep edilen evraklar ile birlikte başvurusunun yapılması için NTATİL TURİZM’e veya yetkili acentasına pasaportunu belirtilen sürede teslim edeceğini kabul ve beyan eder.

1.     B. Tüketicinin NTATİL TURİZM veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen

evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda;

Konsolosluk tarafından tüketiciden eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre

zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm hükümlülükler tüketiciye aittir. Bu sebeple alınamayan

vizeler NTATİL TURİZM ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade

edilemez.

1.     C. Tüketici, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına

rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan

nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse,

NTATİL TURİZM veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır.

2.     NTATİL TURİZM, yetkili acenta ve tüketici tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, turun başlangıç tarihinden 10 günden az zaman kala gerçekleşirse, NTATİL TURİZM, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.

3.     Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda NTATİL TURİZMİN veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır.

4.     Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan NTATİL TURİZM veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır.

5.     Tüketici yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden NTATİL TURİZM sorumlu tutulamaz.

6.     Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk tüketiciye aittir.

7.     NTATİL TURİZM veya yetkili acentasının hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklarda ki gecikmelerden NTATİL TURİZM aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler NTATİL TURİZM veya yetkili acenta tarafından tüketiciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde NTATİL TURİZM’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak konsolosluk beyanına dayanır.

 

12- HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ:

1.     İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir.

2.     Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher’a sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak  kabul ve teyit etmişlerdir.

3.     1618 sayılı Seyahat Acentaları kanuna göre paket tur alan tüketicilerin zorunlu seyahat sigortanız yapılmıştır. Zorunlu seyahat sigortası acenta iflasını ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren paket sigortanızı ücreti mukabilinde acentamızdan talep edebilirsiniz.

 

TAKSITLI SATIŞLARA ILIŞKIN HÜKÜMLÜLÜKLER:

1.     Sözleşmeye taraf NTATİL TURİZM hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

2.     Tüketicilere verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler tüketicilerin çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır.

3.     Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.

4.     Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde NTATİL TURİZM kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre bir ila beş iş günü içerisinde tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, NTATİL TURİZM’in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

5.     Tüketici kredi kartı ile taksitli olarak aldığı hizmetin ödemesini yapmaması durumunda ilgili bankaya ait kredi kartı başvuru formunda belirtilen faiz oranları tutarında temerrüt faizi öder.

 

DUYURULAR:

NTATİL TURİZM kendisinden herhangi bir hizmet satın alan tüketicisinin ve tüketicilerinin  vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici imzalamış olduğu bu sözleşmeyle NTATİL TURİZM’in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Tüketici(ler) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. NTATİL TURİZM,  tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden NTATİL TURİZMİN kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@ntatil.com mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla NTATİL TURİZM’e bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.