KAHİRE & SHARM EL SHEIKH TURU Pegasus Hava Yolları ile 6 Gece

4* Sup. BARON HOTEL CAIRO Vb. & 5* BARON RESORT SHARM Vb.